Chất Lượng Và Uy Tín Là Mục Tiêu Của Chúng Tôi

Chính sách

Quy trình làm việc thiết kế và thi công nội thất

Quy trình làm việc thiết kế và thi công nội thất

QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG

- Kết nối và tiếp nhận yêu cầu mong muốn của khách hàng.

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng thì tiến hành tư vấn cơ bản sau đó khảo sát thực tế và đo đạc hiện trạng.

- Tiến hành bố trí mặt bằng và ra báo giá tạm tính theo khối lượng đo được và gửi hoặc thông báo khách hàng để dự tính tài chính.

- Sau đó làm hợp đồng tạm ứng để thiết kế sau khi thiết kế xong gửi khách hàng duyệt.

- Sau khi thiết kế được duyệt thì làm đại báo giá theo đúng khối lượng.

- Tiếp theo tiến hành tạm ứng vật tư và xác định thời gian lắp đặt và thi công.

- Hoàn thiện công trình và thanh toán khoản còn lại của hợp đồng và bàn giao.

Chat facebook
online
Kết nối Zalo cùng chúng tôi:
0888.411.299